Registrácia

Internetová registrácia na preteky sa skončila 4.4.2013.

Prihlásiť sa je ešte možné v deň podujatia 6. 4. 2013. Prezentácia je od 8.30 hod. v miestnom parku.